Logo Universiteit Utrecht

FARM-OP

Vallen & Geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen bijwerkingen geven. Sufheid, slaperigheid en duizeligheid zijn bijwerkingen waardoor mensen sneller kunnen vallen. Sufheid of slaperigheid komt voor bij medicatie die in de hersenen werkt, zoals antidepressiva, slaapmedicatie en morfine-achtige pijnstillers. Voor duizeligheid (onder andere bij te snel opstaan) ligt de oorzaak vaak bij bloeddrukverlagende medicatie.

Het risico op vallen bij geneesmiddelengebruik wordt groter als er meer geneesmiddelen gebruikt worden die dit type bijwerkingen geven en de valkans verhogen.

Er zijn ook geneesmiddelen waardoor de bloedingsneiging of de kans op botontkalking kan toenemen. Als iemand valt terwijl die zo’n geneesmiddel gebruikt, heeft hij/zij een hogere kans op complicaties.

De geneesmiddelen die iemand gebruikt zijn niet voor niets door een arts voorgeschreven. Maar soms blijkt het dat een geneesmiddel na een tijdje niet meer nodig is, dat de dosis verlaagd kan worden of dat een ander geneesmiddel met minder bijwerkingen net zo goed werkt.
Het risico op vallen wordt ook kleiner als slaapmedicatie of kalmerende medicatie wordt afgebouwd. Patiënten vinden het vaak lastig om dit type medicatie zelfstandig af te bouwen. De apotheker kan (in samenwerking met de huisarts) hulp bieden om succesvol medicatie af te bouwen.