Logo Universiteit Utrecht

FARM-OP

Informatie voor apotheken

Mede door vergrijzing van de populatie is vallen onder ouderen een groeiend probleem. Ook gebruiken ouderen steeds meer geneesmiddelen. Geneesmiddelengebruik is één van de risicofactoren voor een val bij een oudere.
Het FARM-OP project heeft als doel om patiënten met een hoog valrisico op te sporen en te selecteren in de apotheek. Door het implementeren van valconsulten kan de apotheek risico’s opsporen en patiënten adviseren.

UPPER netwerk
Via het UPPER netwerk kunnen apotheken benaderd worden voor deelname aan het FARM-OP onderzoek.

Het valconsult bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Uitvragen van valgeschiedenis/valangst bij ouderen (screening)
2. Includeren van patiënt voor valconsult
3. Bepaling van het valrisico
4. Bepaling van de risicomedicatie
5. Bepaling van interventies / geven van adviezen
6. Overleg met de patiënt