Logo Universiteit Utrecht

FARM-OP

Deelname

Deelnemen

Uitnodiging voor deelname aan het onderzoek verloopt via de eigen apotheek. U wordt telefonisch of aan de balie benaderd en aan de hand van een aantal vragen wordt beslist of u kunt deelnemen. Als u vervolgens wil deelnemen ontvangt u van uw apotheek een informatiebrief en toestemmingsformulieren. Lees de informatie goed door voordat u besluit om mee te doen. U kunt vooraf, tijdens en na het onderzoek vragen stellen aan de onderzoekers. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig.

Hoe verloopt het onderzoek en hoe lang duurt het onderzoek?

Inclusie:
Het onderzoek start met een intake. Uw apotheker of apothekersassistente zal u vragen stellen met betrekking tot uw valrisico. Er wordt een risico-inschatting gemaakt van de kans die u op dat moment heeft om te vallen en wat daar mogelijk de oorzaken van kunnen zijn. De apotheker of assistente zal vragen of u bijwerkingen ervaart van de geneesmiddelen. Ook zal de apotheker of assistente vragen of u wenst dat de apotheker controleert of uw medicatiegebruik uw valrisico kan verhogen. Door vragen aan u te stellen proberen we zo veel mogelijk informatie van u te verzamelen, zodat we een advies op maat kunnen geven.
Adviezen:
De apotheker(sassitente) zal met u bespreken wat u allemaal zelf kan doen om vallen te voorkomen. Daarnaast zal uw medicatie door de apotheker gecontroleerd worden. De apotheker kan u ook informatie verstrekken over de risico’s en bijwerkingen van uw geneesmiddelen.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden vervangen door een code. Alle informatie die wij van u ontvangen wordt anoniem verwerkt. Uw huisarts zullen wij informeren over deelname aan het onderzoek.