Logo Universiteit Utrecht

FARM-OP

Toolkit

Op deze pagina kunt u het materiaal van de toolkit vinden.

De toolkit bestaat uit:

Tool 1: Valanalyse. De valanalyse helpt bij het maken van een valrisico-inschatting
Tool 2: FTO-materiaal. FTO-materiaal biedt ondersteuning bij het maken van regionale samenwerkingsafspraken tussen apothekers en huisartsen in het kader van valpreventie.
Tool 3: Foldermateriaal. Foldermateriaal is ondersteunend bij het (schriftelijk) informeren van patiënten over hun geneesmiddelgebruik en de kans op vallen.
Tool 4: DobbelFit spel. Het spel DobbelFit wordt gespeeld door zorgverleners (huisarts, apotheker en fysiotherapeut) en patiënten. Het spel verhoogt het bewustzijn en de kennis van de patiënt met betrekking tot zijn/haar valrisico. Het doel van het spel is om ook de multidisciplinaire samenwerking tussen de disciplines te verbeteren.
Tool 5: Filmpjes voor beweging (fysiotherapie).  Patiënten kunnen worden doorverwezen naar een fysiotherapeut of naar deze filmpjes om de spierkracht te verbeteren.