Logo Universiteit Utrecht

FARM-OP

Tool 1: Valanalyse

De valanalyse van VeiligheidNL biedt hulp bij het maken van een valrisico-inschatting.

VeiligheidNL adiviseert het afnemen van een snelle valrisicotest, alvorens de valanalyse uit te voeren. De valrisicotest kan plaatsvinden binnen 1 minuut en geeft aan of er sprake is van een verhoogd valrisico. Bij een verhoogd valrisico wordt geadviseerd de valanalyse uit te voeren.

De valanalyse is een uitgebreide screening op basis van 13 risicofactoren:

1. Valgeschiedenis
2. Duizeligheid
3. Mobiliteitsproblemen
4. Voetproblemen / schoeisel
5. Gewichtsproblemen
6. Osteoporose
7. Cognitie en stemming
8. Valangst
9. Gezichtsvermogen
10. Ondervoeding
11. Medicijngebruik
12. Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
13. Omgevingsfactoren